Portfolio / klanten

Als De Deur Sluit

Een theatervoorstelling met als thema ‘geschiedenis is niet een onomstotelijk feit’. In deze tijd, waarin ‘fake news’ een ingeburgerd begrip is, kunnen we ons ook afvragen in hoeverre de geschiedenis misschien ‘fake history’ is. Iedere vertelling, elk nieuwsbericht of krantenartikel is ook ingekleurd. Zijn feiten wel feiten? In hoeverre kunnen we ons een beeld vormen van iets, dat in het verleden gebeurd is, zonder dat we er zelf bij waren?

Hallo Buren

In Hallo Buren! vertellen de mensen uit Amsterdam Oud-West – in een hologramversie van zichzelf – hun eigen verhaal en laten iets zien van hun eigen leven en de dingen die ze doen. Dat zijn heel verschillende verhalen en beelden: van dansers tot sportmensen, van acteurs tot verzamelaars en filosofen. Buurtgenoten en buren hebben Oud-West altijd gemaakt tot wat het was én is – een fijne buurt om in te wonen. Zij verdienen dan ook een monument.