ANBI pagina Het Blauwe Strand

 

Statutaire naam: Stichting Het Blauwe Strand

E-mailadres: zicht@hetblauwestrand.nl

Website: www.hetblauwestrand.nl

KVK: 6600996

Fiscaalnummer 856353814

 

Doelstelling

De Stichting heeft ten doel theatrale, kunstzinnige en culturele projecten, alsmede cultuurprojecten met een maatschappelijke meerwaarde te ondersteunen bij het verkrijgen van subsidies en fondsen en hierbij de realisering van deze projecten mede mogelijk te maken, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of bevorderlijk kan zijn, een en ander met het oogmerk een of meer algemene belangen te dienen. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Beleidsplan op hoofdlijnen

Het Blauwe Strand wil ruimte bieden aan ontroerende, onthutsende, brutale, wonderschone, multidisciplinaire, poëtische, grensverleggende en inhoudelijk snijdende projecten. Juist in een tijd waarin wij als mensen troost, vervoering, vernieuwing en lichtheid nodig hebben om te kunnen dealen met onverwachte situaties als bijvoorbeeld het Covid-19 virus en de gevolgen daarvan.

 

Stichting Het Blauwe Strand is ontstaan uit de behoefte in het culturele en maatschappelijke veld aan een stichting die het voertuig kan vormen voor subsidieaanvragen, waarvoor de aanvrager een rechtspersoon zou moeten zijn. Veel creatief talent komt momenteel niet tot wasdom, omdat beschikbare subsidies alleen toegekend worden aan rechtspersonen.

 

Het Blauwe Strand vormt de oplossing voor praktische overwegingen van een aanvrager om zelf op het moment van aanvragen juist onder de vleugels van een al bestaande stichting in te dienen bij subsidiënten. De stichting heeft een ervaren bestuur en een gedegen netwerk en staat open voor initiatieven vanuit het hele land.

Stichting Het Blauwe Strand is een nieuwe naam voor de oorspronkelijke rechtspersoon Stichting de Infobalie en heeft een aangepast missie en visie (zie het beleidsplan).

 

Documenten

Het beleidsplan van Het Blauwe Strand is hier te downloaden.
Klik hier om de statuten te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag van 2021 te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag van 2022 te downloaden.

Klik hier om het jaarverslag van 2023 te downloaden.

Bestuurders

M. Beltman – Voorzitter

M. Dercksen – Penningmeester

Mart Roggen – Algemeen lid

Ailing Eelman – Secretaris

Joeri de Vos – Algemeen lid

 

Het bestuur werkt belangeloos voor Het Blauwe Strand.

 

Financiële verantwoording

De inkomsten bestaan uit een percentage van de aangevraagde subsidie(s), een garantiebedrag, en/of sponsoring.