Missie

Het Blauwe Strand is voor mensen die mooie plannen hebben. Voor mensen met een gezamenlijke ambitie op het vlak van theater, beeldende kunst, muziek, dans, film, media, cultuur of duurzaamheid. Het Blauwe Strand wil deze initiatieven een kans bieden om tot wasdom te komen en daartoe subsidieaanvragen in te dienen als stichting. Aanvragen die een beetje ‘dwars zijn’ om zo bestaande structuren te heroverwegen kunnen op sympathie van het Blauwe Strand rekenen.

 

Visie

De wereld is mooi als we dat willen en dat vergt aandacht en goede zorg, zowel voor onze aarde, als voor ons als mensheid. Het Blauwe Strand ziet schoonheid, gelijkheid, authenticiteit, connectie en saamhorigheid als belangrijke kernwaarden om tot een menselijker leefomgeving te komen.

 

Kunst en cultuur kleuren de wereld die Het Blauwe Strand voor zich ziet. Ze geven hem vorm en identiteit, ze bieden rust en introspectie, ontroeren en prikkelen de fantasie en de verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht is volgens ons levenskracht, ze biedt mogelijkheden in oplossingen te denken, geeft antwoorden en opent deuren naar andere dimensies die het leven aantrekkelijker maken. We ambiëren een wereld waarin men zich bewust is van het feit dat cultuur een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de mens is en dat dit gekoesterd wordt.

 

Het Blauwe Strand wil bijdragen aan een heilzaam klimaat voor uitwisseling en groei, voor leren van elkaar en ruimte geven aan wat nu en morgen nodig is. Het Blauwe Strand wil ruimte voor nieuwe verhalen en een gelijkwaardige maatschappij voor iedereen. Vandaar dat we hechten aan de Code Diversiteit & Inclusie. Het begint allemaal met bewustwording en daar draagt Het Blauwe Strand met genoegen aan bij.

 

Het voordeel van Stichting Het Blauwe Strand

Aanvragen kan bij een relevant aantal fondsen alleen als stichting. Het oprichten van een stichting gaat via een notaris en daarvoor moet je statuten opstellen. Het Blauwe Strand biedt je die stichtingsvorm al.

 

Een stichting oprichten kost geld en je hebt een bestuur nodig. Het Blauwe Strand heeft een deskundig en stimulerend bestuur. Jij hoeft dus geen bestuursleden te zoeken die de expertise van voorzitter, secretaris en penningmeester bezitten. En je hoeft dus ook geen vergaderingen rondom de jaarrekening en de begroting te organiseren met dit bestuur.

 

Bovendien moet je, om kans te maken op een toekenning, al een goed uitgewerkt plan hebben met een marketingplan, een activiteitenplan en een gedegen begroting. Voor deze zaken staat coöperatie Onbegrensde Zaken klaar om haar expertise met je te delen.

 

Het bestuur van Het Blauwe Strand houdt standaard 5% van het aangevraagde bedrag in bij partijen of individuele makers die onder de vlag van Het Blauwe Strand in willen dienen. Het bestuur werkt belangeloos voor Het Blauwe Strand.

 

Contact

Interesse? Mail naar zicht@hetblauwestrand.nl
n.b. Het Blauwe Strand is een voortzetting van Stichting De Infobalie.