Veelgestelde vragen

1. Ik ben geen stichting; kan ik mijn project indienen via Het Blauwe Strand?

 

Juist als je initiatief geen stichting is kan je het project indienen via Het Blauwe Strand.

 

 

2. Heeft Het Blauwe Strand tips over het schrijven van een subsidieaanvraag?

 

Je schrijft zelf je subsidieaanvraag. We ontvangen vaak onvoldragen plannen, vandaar dat we je uitdrukkelijk verwijzen naar de tips van CultuurAcademy voor het opstellen van een compleet projectplan en begroting.

Het Blauwe Strand kan je koppelen aan fondsenwervers en dient uiteindelijk de subsidieaanvraag in bij het fonds/de fondsen die jij uitgezocht hebt. Kortom; neem ruim de tijd voor het schrijven van je projectplan, het uitwerken van de begroting en check o.a. Cultuur Academy of Bureau Lotte.

 

3. Wat zijn de vereisten voor het indienen via Het Blauwe Strand?

 

Het Blauwe Strand behandelt aanvragen die voldoen aan de Missie en Visie en hecht eraan dat aanvragen voldoen aan de codes Cultural Governance, Fair Practice en Diversiteit & Inclusie zoals beschreven in het beleidsplan.

 

 

4. Hoe compleet moet mijn aanvraag zijn voordat het bestuur van Het Blauwe Strand mijn materiaal kan beoordelen en of ze met mij wil samenwerken?

 

Zie de opzet projectplan voor je concept-aanvraag zodat het bestuur van Het Blauwe Strand je materiaal kan beoordelen op relevantie en slagingskans. Loop je concept na via deze tips. Verdiep je voor je aanvraag ook in de Code Diversiteit & Inclusie. Hoe je een begroting opstelt lees je hier. Maak je gebruik van vrijwilligers; check dan deze site voordat je je begroting maakt.

 

5. Hoeveel tekst kan ik aanleveren bij Het Blauwe Strand voor een complete aanvraag?

 

De tekstomvang voor een complete aanvraag, tref je aan op de site van elk fonds.

 

 

6. Hoe weet ik waar ik aan kan vragen voor mijn project?

 

Via deze link zie je welke fondsen geschikt zijn.

 

 

7. Hoeveel kost het als ik mijn project via Het Blauwe Strand bij fondsen indien?

 

Het bestuur van Het Blauwe Strand houdt standaard over de eerste 100.000 euro subsidie 5% (€ 5000) in. Is het subsidiebedrag groter, dan over het meerdere 1%.
Voor kleinere projecten: 5% over het toegekende bedrag, met een minimum van € 250. Het bestuur faciliteert en beperkt aantal projecten voor/door & met jongeren en gemarginaliseerde groepen tegen een afdracht van 1% van de toegekende subsidie.

 

Attentie; voor de meeste fondsen dien je een recent uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Het Blauwe Strand aan te leveren. Via deze link kan je het uittreksel zelf bestellen. De kosten hiervan zijn voor de rekening van jouw initiatief.

 

 

8. Wat is het maximumbedrag dat ik kan aanvragen?

 

Er is geen maximumbedrag vastgesteld.

 

 

9. Hoe vaak kan ik per jaar via Het Blauwe Strand mijn aanvragen indienen?

 

Afhankelijk van project en fonds kan je eenmalig of meerdere keren per jaar indienen via Het Blauwe Strand.

 

 

10. Wat te doen als er meerdere aanvragen in 1 jaar bij hetzelfde fonds zijn ingediend via Het Blauwe Strand?

 

Als er in 1 jaar bij hetzelfde fonds al een aanvraag is ingediend via Het Blauwe Strand, zal dat in vele gevallen betekenen ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’.

 

 

11. Wie doet de verantwoording voor de toegekende subsidies?

 

Het Blauwe Strand gaat er van uit dat je zelf de verantwoording en afrekening voor de toegekende subsidies doet. Indien gewenst kan Het Blauwe Strand je tips geven over een passend administratiekantoor of fondsenwerver.

 

 

12. Hoeveel tijd heb ik om mijn project te realiseren?

 

Afhankelijk van de criteria van het fonds, dient je project binnen een jaar gerealiseerd te zijn.

 

 

13. Ik heb hulp nodig bij het opstellen van mijn marketingplan; doet Het Blauwe Strand dat ook?

 

Voor hulp bij het opstellen van je marketingplan kan je o.a. de kennisbank raadplegen van Cultuur Academy.

 

 

14. Kan ik voor mijn project zowel zelfstandig bij een aantal fondsen aanvragen en ook een deelaanvraag indienen via Het Blauwe Strand?

 

Uiteraard kan je voor je project zowel zelfstandig als via Het Blauwe Strand aanvragen.

 

 

15. Waar kan ik het logo van Het Blauwe Strand downloaden?

 

Zodra je een toekenning krijgt van een fonds, ontvang je van Het Blauwe Strand het logo.

 

 

16. Is er een garantie voor het krijgen van subsidie als ik aanvraag via Het Blauwe Strand?

 

Gezien de dynamieken bij de verschillende fondsen kan Het Blauwe Strand hooguit aangeven dat je je kansen vergroot op subsidie door via deze weg als stichting te fungeren.

 

 

17. Met wie kan ik contact opnemen in geval van vragen?

 

Stuur je vragen beknopt geformuleerd naar het bestuur.

 

18. Loop ik privé een aansprakelijkheidsrisico als ik zelf geen stichting heb?

 

In je projectplan beschrijf je wat je wilt realiseren. Als een fonds dat plan honoreert, dan committeer je je aan de spelregels van dat specifieke fonds. Fondsen stellen over het algemeen als eis je dat je geen uitgaves doet voordat de toekenning vam je aanvraag formeel bekrachtigd is. Je doet er goed aan zelf een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Het Blauwe Strand vraagt een kopie van je aansprakelijkheidsverzekering.