Onze missie

 

Het Blauwe Strand is voor mensen die mooie plannen hebben. Voor mensen met een gezamenlijke ambitie op het vlak van theater, beeldende kunst, muziek, dans, film, media, cultuur of duurzaamheid. Het Blauwe Strand wil deze initiatieven een kans bieden om tot wasdom te komen en daartoe subsidieaanvragen in te dienen als stichting. Aanvragen die een beetje ‘dwars zijn’ om zo bestaande structuren te heroverwegen kunnen op sympathie van het Blauwe Strand rekenen.

Onze visie

 

De wereld is mooi als we dat willen en dat vergt aandacht en goede zorg, zowel voor onze aarde, als voor ons als mensheid. Het Blauwe Strand ziet schoonheid, gelijkheid, authenticiteit, connectie en saamhorigheid als belangrijke kernwaarden om tot een menselijker leefomgeving te komen.

 

Kunst en cultuur kleuren de wereld die Het Blauwe Strand voor zich ziet. Ze geven hem vorm en identiteit, ze bieden rust en introspectie, ontroeren en prikkelen de fantasie en de verbeeldingskracht. Verbeeldingskracht is volgens ons levenskracht, ze biedt mogelijkheden in oplossingen te denken, geeft antwoorden en opent deuren naar andere dimensies die het leven aantrekkelijker maken. We ambiëren een wereld waarin men zich bewust is van het feit dat cultuur een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van de mens is en dat dit gekoesterd wordt.

 

Het Blauwe Strand wil bijdragen aan een heilzaam klimaat voor uitwisseling en groei, voor leren van elkaar en ruimte geven aan wat nu en morgen nodig is. Het Blauwe Strand wil ruimte voor nieuwe verhalen en een gelijkwaardige maatschappij voor iedereen. Vandaar dat we hechten aan de Code Diversiteit & Inclusie. Het begint allemaal met bewustwording en daar draagt Het Blauwe Strand met genoegen aan bij.